قهوه نامه (اصطلاحهای قهوه. ۱۱)

قهوه نامه (۱۱) Glossary of Coffee Cup of Excellence فنجان برتر (COE) یک رقابت که تقریبا سالانه (کمتر یا بیشتر از یک سال) در بیشتر کشورهای تولید کننده قهوه برگزار می شود. تا سال ۲۰۰۸، مسابقهCOE  محدود به آمریکای مرکزی

خبر: لغو نمایشگاه بین المللی قهوه coffex

لغو ششمین نمایشگاه بین المللی قهوه   عدم برگزاری نمایشگاه بین المللی قهوه کافکس coffex که مقرر شده بود از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ اسفند ماه سال جاری ۹۶ در مکان دائمی نمایشگاه تهران برگزار شود با اعلام سایت رسمی نمایشگاه های بین