برترین کشورهای تولید و صادر کننده قهوه

برترین کشورهای تولید و صادر کننده قهوه Top Coffee Producing Countries   ۱۰ کشور برتر که بیشترین قهوه را در سال تولید و صادر می کنند عبارتند از: رتبه کشور مقدار سالیانه تولید قهوه ( واحد تن) ۱ Brazil ۲,۵۹۲,۰۰۰ (Tons)