قهوه اندونزی Indonesian Coffee Beans (دوم)

قهوه اندونزی (بخش دوم) Indonesian Coffee Beans در ادامه بخش اول:   قهوه سوماترای Lintong: قهوه های Lintong  کاملا شیرین هستند و دارای اسیدیته کم، یک Body متوسط و عطر و رایحه پیچیده دارند. منطقه شمالی سوماترا جایی است که Lintong قرار

قهوه اندونزی Indonesian Coffee Beans

قهوه اندونزی (بخش اول) Indonesian Coffee Beans   مناطق عمده رشد قهوه ی که بهترین قهوه های اندونزی را کشت می کنندعبارتند از: بالی – سوماترا – سولاوسی – جاوا (جاوه)- تیمور- پاپوآ به طور کلی قهوه های اندونزی به خاطر

برترین کشورهای تولید و صادر کننده قهوه

برترین کشورهای تولید و صادر کننده قهوه Top Coffee Producing Countries   ۱۰ کشور برتر که بیشترین قهوه را در سال تولید و صادر می کنند عبارتند از: رتبه کشور مقدار سالیانه تولید قهوه ( واحد تن) ۱ Brazil ۲,۵۹۲,۰۰۰ (Tons)